Oprea Horia

Oprea Horia

Şcoala Gimnazială Nr.6 Râmnicu Sărat

"Omul nu poate deveni om decât dacă este educat"-J.A.Comenius

Prezentarea şcolii

Şcoala 6

Şcoala 6

Şcoala GimnazialăNr.6 Rm.Sărat-interior
Suntem mandri.jpg
Şcoala Gimnazială Nr.6 Ramnicu Sărat
Şcoala Gimnazială Nr.6 Ramnicu Sărat
AŞEZARE

Şcoala cu clasele I-VIII nr.6 este situată la periferia municipiului Rm. Sărat. Cartierul unde este amplasată şcoala este situat în partea de nord-vest a oraşului. Populaţia cartierului poate fi estimată la un număr de 4000 de locuitori.


PROGRAMUL ZILNIC DE LUCRU

Şcoala funcţionează în două schimburi:
- schimbul I – clasele I-IV;
- schimbul II – clasele V-VIII.
Durata orelor de curs este de 50 de minute cu pauze de 10 minute. Pentru clasele primare ora de curs este de 45 de minute şi pauza de 15 minute.


RESURSE UMANE

1. Elevii

În unitatea noastră şcolară sunt înscrişi 435 elevi. În învăţământul preşcolar sunt cuprinşi 41 de elevi,în învăţământul primar sunt cuprinşi 238 elevi, iar în învăţământul gimnazial 156 elevi. Aceştia beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea obţinerii unor rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare.
În şcoala noastră sunt integraţi un număr de 13 elevi care provin din Centrul de Plasament:
- 5 elevi în învăţământul primar;
- 8 elevi în învăţământul gimnazial.

2. Personalul didactic

- format din 28 cadre didactice, din care titulare cu baza în şcoala noastră 25 ,2 suplinitori calificaţi şi un pensionar.
-17 cadre didactice au gradul didactic I, 3 gradul didactic II, 5 cu definitivat şi 3 debutanţi;
- cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
- cadrele didactice manifestă dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului;
- cadrele didactice umăresc permanent modernizarea actului de predare-învăţare prin orientarea lui spre latura formativă, axată pe cultivarea unor deprinderi temeinice, a unor capacităti, utilizând în predare strategii participative.


BAZA MATERIALĂ

Şcoala acoperă o suprafaţă de 3705 m2, suprafaţa construită fiind de 1034 m2. Unitatea şcolară include:
- un număr de 7 săli de clasă din care: cabinet istorie, cabinet matematică, cabinet limba şi literatura română, cabinet limba franceză şi două săli de clasă;
- 3 laboratoare (laborator fizică-chimie, laborator biologie) dotate cu videoproiector, ecran de proiecţie, instrumente pentru experimente, un laborator de informatică dotat cu 32 de calculatoare, toate conectate la internet;
- 2 cabinete de lucru (director, secretar) dotate fiecare cu calculator conectat la internet, imprimantă, xerox, fax;
- o sală profesorală;
- o bibliotecă cu sală de lectură dotată cu 8296 volume, calculator, imprimantă;
- o sală de sport;
- mobilier nou în toate sălile de clasă, în cabinete şi laboratoare.


REZULTATE ŞCOLARE

Elevii şcolarizaţi în unitatea noastră au vârste cuprinse între 6 şi 15 ani, dobândind la finele ciclului de învăţământ un nivel de pregătire şcolară care le permite să acceadă an de an la nivelele superioare de învăţământ, circa 95% dintre absolvenţi fiind integraţi în învăţământul liceal, restul ocupând locuri în învăţământul profesional.
Partea de jos a paginii web
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one